ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2016-17

23 Νοεμβρίου 2016
Τετάρτη 13:00
Υγρή Βιοψία: Ανάπτυξη και κλινική αξιολόγηση μοριακών μεθόδων για την παρακολούθηση της εξέλιξης του όγκου στο περιφερικό αίμα
Ευρύκλεια Λιανίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
7 Δεκεμβρίου 2016
Τετάρτη 13:00
Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια τροφίμων
Ελευθέριος Δροσινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών, ΓΠΑ
14 Δεκεμβρίου 2016
Τετάρτη 13:00
Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός σήμερα και αύριο
Δημήτρης Σακελλαρίου, Ερευνητής, CEA-Saclay, Γαλλία
11 Ιανουαρίου 2017
Τετάρτη 13:00
Ποσοτικός προσδιορισμός ιχνοστοιχείων σε βρεφικές τροφές: η σημασία της αβεβαιότητας στις μετρήσεις
Βασιλική Μαντή, Analytical Governance Manager, Food Safety @ DANONE - Early Life Nutrition, Schiphol, Netherlands
18 Ιανουαρίου 2017
Τετάρτη 13:00
β-Μεσογειακή Αναιμία: Μία πολυπαραγοντική νόσος
Γεώργιος Πατρινός, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστήμιο Πατρών
25 Ιανουαρίου 2017
Τετάρτη 13:00
Μελέτη και κλινική αξιολόγηση της έκφρασης του υποδοχέα των ανδρογόνων σε κλινικά δείγματα ασθενών με καρκίνο
Αρετή Στρατή, Μεταδιδακτορική Συνεργάτης, Ερευνητική Ομάδα Ανάλυσης Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων και Υγρής Βιοψίας, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
8 Φεβρουαρίου 2017
Τετάρτη 13:00
Μελέτη και κλινική αξιολόγηση της έκφρασης των miRNAs σε κλινικά δείγματα ασθενών με καρκίνο
Αθηνά Μάρκου, Μεταδιδακτορική Συνεργάτης, Ερευνητική Ομάδα Ανάλυσης Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων και Υγρής Βιοψίας, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
16 Φεβρουαρίου 2017
Πέμπτη 11:00
Ο Σαρωνικός κόλπος: ένα πρότυπο ωκεανογραφικό εργαστήριο στη γειτονιά μας
Αριστομένης Καραγεώργης, Διευθυντής Ερευνών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
23 Φεβρουαρίου 2017
Πέμπτη 11:00
Controlling the Radiative Exciton Recombination Rate in Colloidal Nanocrystals and its Optoelectronic Applications
Σωτήριος Χριστοδούλου, Functional Optoelectronic Nanomaterials group, The Insititute of Photonic Science, Barcelona
2 Μαρτίου 2017
Πέμπτη 11:00
Υδάτωση πολυμερών και βιο-πολυμερών και η πειραματική μελέτη των ιδιοτήτων του νερού στα μίγματα πολυμερούς-νερού
Απόστολος Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
9 Μαρτίου 2017
Πέμπτη 11:00
Νανοδομές άνθρακα σε συστήματα μετατροπής ενέργειας
Ν. Ταγματάρχης, Διευθυντής ερευνών, Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
16 Μαρτίου 2017
Πέμπτη 11:00
Διοξίνες και συναφείς τοξικοί ρύποι σε τρόφιμα, ζωοτροφές, περιβαλλοντικά και βιολογικά δείγματα
Λεόντιος Λεοντιάδης , Διευθυντής Ερευνών, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
23 Μαρτίου 2017
Πέμπτη 11:00
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Σωτήριος Καπέλλος, Διευθυντής Λειτουργίας και Ανάπτυξης, Ελληνικά Πετρέλαια Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Ε.
30 Μαρτίου 2017
Πέμπτη 11:00
Halide Perovskites: High Performance Inorganic Semiconductors
Κωνσταντίνος Στούμπος, Research professor, Department of Chemistry, Northwestern University
11 Μαΐου 2017
Πέμπτη 11:00
Ελεγχόμενη ανάπτυξη και τροποποίηση διατεταγμένων μονοδιάστατων νανοδομών ως μια πλατφόρμα για εφαρμογές στη μετατροπή ενέργειας, στη φωτοκατάλυση και στους αισθητήρες αερίων ρύπων
Σπύρος Γιαννόπουλος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Πάτρα
18 Μαΐου 2017
Πέμπτη 11:00
ZnO: ένα αναδυόμενο πολυλειτουργικό και πολυχρηστικό υλικό
Ελένη Μακαρώνα, Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
25 Μαΐου 2017
Πέμπτη 11:00
Ματαιώνεται
Ακτινοβόληση τροφίμων
Βασιλεία Σινάνογλου, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας
1 Ιουνίου 2017
Πέμπτη 11:00
Ματαιώνεται
Ο ρόλος της δυναμικής στη μοριακή αναγνώριση πεπτιδίων από το μείζον σύμπλοκο ιστοσυμβατότητας Ι
Αθανάσιος Παπακυριακού, Υπότροφος Marie Curie, School of Biological Sciences, University of Southampton, UK
8 Ιουνίου 2017
Πέμπτη 11:00
Διαμοριακές Αλληλεπιδράσεις π-Αρωματικών Μορίων με Ουδέτερα Συστήματα
Αθανάσιος Τσίπης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη
Τακτική Ώρα: Χειμερινό εξάμηνο: Πέμπτη 11:00 και
Εαρινό εξάμηνο: Πέμπτη 11:00

PDF

Προηγούμενα έτη