ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2015-16

11 Νοεμβρίου 2015
Τετάρτη 13:00
Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Σύγχρονη Αγορά Εργασίας (για Χημικούς)
Χάρης Κωνσταντινίδης, Permanent Placement & Career Transition Director, Adecco HR
25 Νοεμβρίου 2015
Τετάρτη 13:00
New Forms of Potential Energy Functions Describing Intermolecular Interactions: From the Very Weak to the Very Strong
Σωτήριος Ξανθέας, Διευθυντής Ερευνών, Pacific Northwest National Laboratory
2 Δεκεμβρίου 2015
Τετάρτη 13:00
Μελετώντας σύμπλοκες ενώσεις των στοιχείων μεταπτώσεως: Η διδακτική και ερευνητική παρακαταθήκη του Καθηγητή Γεωργίου Πνευματικάκη
Παναγιώτης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
9 Δεκεμβρίου 2015
Τετάρτη 13:00
Μηχανική σχεδιασμού τροφίμου: Προοπτικές ανάπτυξης βελτιωμένων τροφίμων κατά την ξήρανση με κατάψυξη
Βάϊος Καραθάνος, Καθηγητής Φυσικοχημείας και Μηχανικής Τροφίμων, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
16 Δεκεμβρίου 2015
Τετάρτη 12:00
Ο υποδοχέας των γλυκοκορτικοειδών στην κατάθλιψη
Παρασκευή Μουτσάτσου, Καθηγήτρια Κλινικής Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
13 Ιανουαρίου 2016
Τετάρτη 13:00
Ανατολική Μεσόγειος - Σταυροδρόμι πολιτισμών και αέριας ρύπανσης: 20 χρόνια μετρήσεις
Νικόλαος Μιχαλόπουλος, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διευθυντής Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
20 Ιανουαρίου 2016
Τετάρτη 13:00
Η σημασία των ανοσοενισχυτών στον αντικαρκινικό εμβολιασμό
Ουρανία Τσιτσιλώνη, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
27 Ιανουαρίου 2016
Τετάρτη 13:00
Altered surface glycosylation with expression of Siglec-7/-9 ligands protects tumors from NK cell immunosurveillance
Stephan von Gunten, Institut für Pharmakologie, Universität Bern
3 Φεβρουαρίου 2016
Τετάρτη 13:00
Σχεδιασμός και σύνθεση πολυμερικών ημιαγωγών για υψηλής απόδοσης οργανικά φωτοβολταϊκά
Χρήστος Χώχος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
10 Φεβρουαρίου 2016
Τετάρτη 13:00
Σύνθετα υλικά βασιζόμενα σε ιοντοανταλλακτικές ενώσεις και οργανικά πολυμερή για ανίχνευση-απορρόφηση βαρέων μετάλλων
Εμμανουήλ Μάνος, Επ. καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
18 Φεβρουαρίου 2016
Πέμπτη 11:00
Graphene pillaring: Towards novel multifunctional materials
Δημήτρης Γουρνής, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
3 Μαρτίου 2016
Πέμπτη 11:00
Novel transgenic models reveal druggable targets for skin inflammation
Γεωργία Σωτηροπούλου, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, και Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών
10 Μαρτίου 2016
Πέμπτη 11:00
Κίνηση ιόντων σε αέρια με εφαρμογή στη χρωματογραφία πλάσματος, στη φασματομετρία ιοντικής ευκινησίας και άλλες χρήσεις
Ανδρέας Κούτσελος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
17 Μαρτίου 2016
Πέμπτη 11:00
Βιογεωχημικός κύκλος πυριτίου στο θαλάσσιο περιβάλλον με έμφαση σε φαινόμενα διαγένεσης
Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ερευνητής Β', Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
31 Μαρτίου 2016
Πέμπτη 11:00
Δομικές μελέτες ενζύμων με εφαρμογές στην υγεία και τη βιοτεχνολογία
Ευαγγελία Χρυσίνα, Docent (Assoc. Prof.) in Medical Science-Biomedicine, Örebro University, Sweden και Ειδική Τεχνική Επιστήμονας, Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
14 Απριλίου 2016
Πέμπτη 11:00
Ο ρόλος της εντροπίας στην μοριακή αυτοσυναρμολόγηση και την υπερμοριακή αυτοοργάνωση
Αλέξανδρος Βανακάρας, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
21 Απριλίου 2016
Πέμπτη 11:00
Από το φουλερένιο στο γραφένιο - Νανοδομημένα υλικά άνθρακα
Βασίλης Γεωργακίλας, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
12 Μαΐου 2016
Πέμπτη 11:00
Από το πρόβλημα Kepler στον χημικό δεσμό. Πώς τα H και H2 διεμόρφωσαν τον τρόπο να καταλαβαίνουμε τα μόρια.
Απόστολος Καλέμος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
19 Μαΐου 2016
Πέμπτη 11:00
Ανίχνευση νερού σε οργανικούς διαλύτες με τη χρήση ενός φθορίζοντος μέταλλο-οργανικού πλέγματος: Φωτοφυσική μελέτη και κρυσταλλικοί μετασχηματισμοί
Θεόδωρος Λαζαρίδης, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
26 Μαΐου 2016
Πέμπτη 11:00
The Journey of Tartaric Acid-based Chiral Synthons in the World of Supramolecular Fullerene Structures Endowed with Exceptional Chirality
Νίκος Χρονάκης, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
2 Ιουνίου 2016
Πέμπτη 11:00
Fatty acid-based membrane lipidomics
Χρυσόστομος Χατζηλιάλογλου, Διευθυντής του Ινστ. Νανεπιστημης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη
Τακτική Ώρα: Χειμερινό εξάμηνο: Πέμπτη 11:00 και
Εαρινό εξάμηνο: Πέμπτη 11:00

PDF

Προηγούμενα έτη