ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2013-14

12 Μαρτίου 2014
Τετάρτη 13:00
Οργανικά ηλεκτρονικά
Μ. Βασιλοπούλου, ΙΔΑΧ, Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
19 Μαρτίου 2014
Τετάρτη 13:00
Πολυλειτουργικά διτροπικά συστήματα μεταφοράς φαρμάκων με φωτοελεγχόμενη απελευθέρωση
Κ. Γιαννακοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
26 Μαρτίου 2014
Τετάρτη 12:00
Eπιγενετικοί μηχανισμοί γονιδιακής ρύθμισης στο οσφρητικό επιθήλιο και τον καρκίνο του μαστού
Α. Μαγκλάρα, Λέκτορας, Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Τμήμα Βιοχημείας, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοχημείας, Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (Ιωάννινα)
2 Απριλίου 2014
Τετάρτη 13:00
Μελέτη επιλεγμένων φωσφατασών του παρασίτου Leishmania donovani ως πιθανών λοιμογόνων παραγόντων και στόχων αντιλεϊσμανιακών φαρμάκων
Χ. Μπολέτη, Ερευνήτρια Β, Ομάδα Ενδοκυττάριου Παρασιτισμού, Τμήμα Μικροβιολογίας & Μονάδα Φωτονικής Μικροσκοπίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
9 Απριλίου 2014
Τετάρτη 13:00
Μεταβολομική και (βιο)δείκτες. Εφαρμογές στην υγεία και τα τρόφιμα
Π. Ζουμπουλάκης, Ερευνητής Γ', Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
11 Απριλίου 2014
Παρασκευή 13:00
Δομή και Λειτουργία των CRF υποδοχέων
Γ. Λιαπάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
8 Μαΐου 2014
Πέμπτη 11:00
Η Κβαντική Χημεία και οι εποχές της
Κ. Νικολαΐδης, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
15 Μαΐου 2014
Πέμπτη 11:00
Οργανοκατάλυση: Μια σύγχρονη προσέγγιση για ασύμμετρη κατάλυση και πράσινη χημεία
Χ. Κόκοτος, Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
22 Μαΐου 2014
Πέμπτη 11:00
Αυτο-οργανούμενες νανοδομές από συμπολυμερή κατά συστάδες και πρωτεϊνες
Α. Πίσπας, Ερευνητής Α', Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
29 Μαΐου 2014
Πέμπτη 11:00
Τηγάνισμα: επιπτώσεις στα συστατικά τροφίμων
Ν. Καλογερόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Χαροκόπειο Παν/μιο, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής
5 Ιουνίου 2014
Πέμπτη 11:00
Εφαρμογή Στατιστικών Μηχανικών Προσομοιώσεων στο Σχεδιασμό Φαρμάκων μέσω Υπολογιστή και στη Μελέτη Δυναμικής Βιομορίων
Ζ. Κούρνια, Ερευνήτρια Δ', Τομέας Φαρμακολογίας και Φαρμακοτεχνολογίας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών
12 Ιουνίου 2014
Πέμπτη 11:00
Αναβάλλεται
RAS-BRAF, επιγενετικοί μηχανισμoί και στοχευμένα αντικαρκινικά φάρμακα
Α. Πίντζας, Διευθυντής, Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
19 Ιουνίου 2014
Πέμπτη 11:00
Νανοδομές οξειδίου του ψευδαργύρου
Α. Χρυσανθόπουλος, Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
3 Ιουλίου 2014
Πέμπτη 11:00
Σύνθεση και χαρακτηρισμός μοριακών υλικών
Χ. Λαμπρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο North Florida
Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη
Τακτική Ώρα: Χειμερινό εξάμηνο: Τετάρτη 13:00 και
Εαρινό εξάμηνο: Πέμπτη 11:00

PDF

Προηγούμενα έτη