ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2001-02

10 Δεκεμβρίου 2001
Δευτέρα, 13:00
Ν5+: μια καινούργια μορφή αζώτου
Α. Μαυρίδης, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
17 Δεκεμβρίου 2001
Δευτέρα, 13:00
Oxidative damage to DNA: from model compounds to the cell
J. Cadet, Διευθυντής Εργαστηρίου "Lesions des Acides Nucleiques" Ινστιτούτου CNRS, Grenoble
14 Ιανουαρίου 2002
Δευτέρα, 13:00
Φωτοευαίσθητα πολυμερικά υλικά για εφαρμογές μικροηλεκτρονικής και μικρονανοτεχνολογίας
Π. Αργείτης, Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
28 Ιανουαρίου 2002
Δευτέρα, 13:00
Δομικές μεταβολές, μοριακή τάξη και κρίσιμα φαινόμενα σε οργανικά και βιομοριακά συστήματα
Γ. Νούνεσης, Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
11 Φεβρουαρίου 2002
Δευτέρα, 13:00
Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης πρωτεϊνών. Εφαρμογές στη μετάδοση σημάτων κατά την κυτταρική διαίρεση
Γ. Παναγιώτου, Κύριος Ερευνητής, ΕΚΕΒΙ "Α. Φλέμιγκ"
25 Φεβρουαρίου 2002
Δευτέρα, 13:00
Ιστοριογραφικά προβλήματα στην εξέλιξη της Κβαντικής Χημείας
Κ. Γαβρόγλου, Καθηγητής Ιστορίας της Επιστήμης, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
11 Μαρτίου 2002
Δευτέρα, 13:00
Η σημασία των καλλικρεϊνών για τη μοριακή διάγνωση καρκίνου και την κατανόηση των μηχανισμών της καρκινογένεσης
Γ. Σωτηροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
1 Απριλίου 2002
Δευτέρα, 13:00
Αναβάλλεται
Το γήινο οικοσύστημα και τα απόβλητα
Σ. Κώνστας, Δρ. Χημικός, Aντιπρόεδρος του Πολυτεχνικού Συλλόγου
8 Απριλίου 2002
Δευτέρα, 13:00
Μοριακή αναγνώριση αμφιφιλικών μορίων
Κ. Παλαιός, Διευθυντής Ινστιτούτου Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
22 Απριλίου 2002
Δευτέρα, 13:00
Μικροσυστοιχίες στην ανάλυση γονιδιακής έκφρασης
Β. Αϊδίνης, Εντεταλμένος Ερευνητής, ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμιγκ»
13 Μαΐου 2002
Δευτέρα, 13:00
Mechanistic Aspects of C-1' and C-5' Nucleosyl Radicals
Χ. Χατζηλιαλόγλου, Ινστιτούτο I.Co.C.E.A., CNR, Bologna
20 Μαΐου 2002
Δευτέρα, 13:00
Ολικές συνθέσεις γραμμικών, διακλαδισμένων και κυκλικών πολυαμινών με βιολογικό ενδιαφέρον
Δ. Παπαϊωάννου, Καθηγητής, Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
10 Ιουνίου 2002
Δευτέρα, 13:00
Αναβάλλεται
Χημικοί δείκτες προϊόντων ονομασίας προέλευσης
Π. Κεφάλας, Διευθυντής Εργαστηρίου Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων
Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη