ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2000-01

27 Νοεμβρίου 2000
Δευτέρα, 13:00
Συνθετική Χημεία νουκλεοζιτών: Μηχανιστικά πρότυπα καταστροφής του DNA μέσω ελευθέρων ριζών
A. Γκιμήσης, Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
11 Δεκεμβρίου 2000
Δευτέρα, 13:00
Υπεραγώγιμα υλικά βασισμένα σε φουλλερένια
Κ. Πρασίδης, Διευθυντής, Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
19 Δεκεμβρίου 2000
Τρίτη, 10:00
Οργανικές - ανόργανες νανοδομές
Ε. Γιαννέλης, Department of Materials Science and Engineering, Cornell University και επισκέπτης καθηγητής, ΙΗΔΛ - ΙΤΕ, Ηράκλειο
10 Ιανουαρίου 2001
Τετάρτη, 13:00
Κβαντική Δυναμική σε μεγάλα συστημάτα: Ερευνώντας τις πολύπλοκες διεργασίες της φωτοσύνθεσης
Ν. Μακρή, Professor of Chemistry and Physics, University of Illinois, Urbana-Champaign
19 Φεβρουαρίου 2001
Δευτέρα, 13:00
Χημεία των πολυπυρηνικών συμπλόκων 3d μετάλλων: Συνθετικές στατηγικές (υπάρχουν;) και δραστικότητα
Σ. Περλεπές, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
12 Μαρτίου 2001
Δευτέρα, 13:00
Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός. Ένα χρήσιμο εργαλείο στη φαρμακευτική χημεία
Θ. Μαυρομούστακος, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α, Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
19 Μαρτίου 2001
Δευτέρα, 13:00
Η φυσικοχημική θεμελίωσις του γονιδιώματος
E. Moυδριανάκης, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών και Professor, Department of Biology, Johns Hopkins University, USA
21 Μαρτίου 2001
Τετάρτη, 12:00
Ρόλος των ελευθέρων ριζών και του οξειδωτικού στρες σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις
Δ. Γαλάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
30 Απριλίου 2001
Δευτέρα, 13:00
Μοριακή δράση στεροειδών ορμονών
Κ. Σέκερης, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διευθυντής Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
7 Μαΐου 2001
Δευτέρα, 13:00
Μεταίχμια επιστημών: Κάποιες εικόνες από τη βιομηχανική ζωή των χρωμάτων
Ι. Τσιμπούκης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΧΡΩΤΕΧ και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιομηχανιών Χρωμάτων και Βερνικιών
14 Μαΐου 2001
Δευτέρα, 13:00
ματαιώθηκε
Φωτοχημικές και φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις του φουλλερενίου C60
Μ. Ορφανόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
4 Ιουνίου 2001
Δευτέρα, 13:00
αναβάλλεται
Δομικές μεταβολές, μοριακή τάξη και κρίσιμα φαινόμενα σε οργανικά και βιομοριακά συστήματα
Γ. Νούνεσης, Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
11 Ιουνίου 2001
Δευτέρα, 13:00
Μεταφορά ηλεκτρονίων σε βιολογικά συστήματα
Π. Κυρίτσης, Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
18 Ιουνίου 2001
Δευτέρα, 13:00
Σύνθεση και ιδιότητες φωτονικών πολυμερών
Ι. Καλλίτσης, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη
Τακτική Ώρα: Δευτέρα 13:00