ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1997-98

ΑΝΟΙΞΗ 1998

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 1998
14:00
Supramolecular assembly using a simple appoarch; from holes in materials to bimolecular arrays
Dr. Michael Hannon, University of Warwick, U.K.
Δευτέρα, 27 Απριλίου 1998
10:00
Ηλεκτροχημεία υπό κενό: Ιόντα σε παγωμένα ολιγομοριακά στρώματα
Θάνος Τσεκούρας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πέμπτη, 21 Μαϊου 1998
14:00
Μέθοδοι υψηλής ευαισθησίας για τον προσδιορισμό ειδικών αλληλουχιών νουκλεϊκών οξέων
Θεόδωρος Χριστόπουλος, University of Windsor, Canada
Δευτέρα, 25 Μαϊου 1998
Αναβάλλεται
Νέες καταλυτικές αντιδράσεις με σύμπλοκα στοιχείων μετάπτωσης σε υδατικό περιβάλλον
Γιώργος Παπαδογιαννάκης, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη
Τακτική Ώρα: 10:00 - Αναψυκτικά: 9:45