Πίνακας 3: Δ.Ε.Π. Χημείας

A/A

Όνομα

Βαθ

Εργαστήριο

Πτυχίο

Διδακτορικό

Έτος Διορισμού

Α.Ε.Ι.

Κλάδος

Έτος

Α.Ε.Ι.

Ειδικότητα

Έτος

1

Κ. Ευσταθίου

Α

ΑΝΑΛ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1971

ΕΚΠΑ

Αναλυτική Χ.

1976

1975

2

Μ. Κουππάρης

Α

ΑΝΑΛ

ΕΚΠΑ

Φαρμακευτική

1973

ΕΚΠΑ

Αναλυτική Χ.

1978

1975

3

Π. Ιωάννου

Β

ΑΝΑΛ

Παν. Τασκένδης

Χημεία

1969

Παν. Αγίας Πετρούπολης

Αναλυτική Χ.

1973

1975

4

Α. Καλοκαιρινός

Β

ΑΝΑΛ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1974

Birgmingham

Χημεία

1978

1981

5

Δ. Νικολέλης

Β

ΑΝΑΛ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1971

ΕΚΠΑ

Αναλυτική Χ.

1977

1974

6

Δ. Παπασταθόπουλος

Β

ΑΝΑΛ

ΑΠΘ

Χημεία

1965

ΕΚΠΑ

Αναλυτική Χ.

1973

1966

7

Π. Σίσκος

Β

ΑΝΑΛ

ΑΠΘ

Χημεία

1962

ΕΚΠΑ

Αναλυτική Χ.

1973

1967

8

Ε. Αρχοντάκη

Γ

ΑΝΑΛ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1982

Michigan S. U.

Αναλυτική Χ.

1987

1990

9

Ε. Λιανίδου

Γ

ΑΝΑΛ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1983

ΕΚΠΑ

Αναλυτική Χ.

1988

1990

10

Ε. Πιπεράκη

Γ

ΑΝΑΛ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1969

ΕΚΠΑ

Αναλυτική Χ.

1976

1970

11

Ε. Σαραντώνης

Γ

ΑΝΑΛ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1972

Παν. Ιωαννίνων

Αναλυτική Χ.

1982

1973

12

Μ. Τιμοθέου

Γ

ΑΝΑΛ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1974

ΕΚΠΑ

Αναλυτική Χ.

1982

1975

13

Ε. Αθανασίου

Δ

ΑΝΑΛ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1973

ΕΚΠΑ

Αναλυτική Χ.

1987

1975

14

Α. Μητσανά

Δ

ΑΝΑΛ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1974

ΕΚΠΑ

Αναλυτική Χ.

1986

1975

15

Α. Μαυρίδης

Α

ΦΥΣ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1969

Michigan S. U.

Φυσική Χ.

1975

1977

16

Κ. Βύρας

Β

ΦΥΣ

ΕΚΠΑ

Φυσική

1970

ΕΚΠΑ

Φυσική

1977

1972

17

Θ. Καλογεράκος

Β

ΦΥΣ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1965

ΕΚΠΑ

Φυσική Χ.

1973

1968

18

Ι. Σάμιος

Β

ΦΥΣ

ΕΚΠΑ

Μαθηματικά

 

U. Bielefeld

Φυσική Χ.

1981

1988

19

Α. Κούτσελος

Γ

ΦΥΣ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1981

Brown U.

Φυσική Χ.

1986

1990

20

Ι. Μολίνου

Γ

ΦΥΣ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1965

ΕΚΠΑ

Φυσική Χ.

1974

1965

21

Ι. Παπαϊωάννου

Γ

ΦΥΣ

ΕΚΠΑ

Φυσική

1972

ΕΚΠΑ

Φυσική Χ.

1984

1976

22

Α. Τσεκούρας

Γ

ΦΥΣ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1987

Stanford U.

Φυσική Χ.

1992

1997

23

Β. Χαβρεδάκη

Γ

ΦΥΣ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1971

ΕΚΠΑ

Φυσική Χ.

1985

1973

24

Φ. Αρώνη

Δ

ΦΥΣ

ΕΚΠΑ

Φυσική

1969

ΕΚΠΑ

Φυσική Χ.

1987

1970

25

Μ. Παλαιολόγου

Δ

ΦΥΣ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1965

ΕΚΠΑ

Φυσική Χ.

1975

1965

26

Ι. Ξεξάκης

Δ

ΦΥΣ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1971

ΕΚΠΑ

Φυσική Χ.

1982

1981

27

Α. Γιωτάκης

Β

ΟΡΓ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1967

ΕΚΠΑ

Οργανική Χ.

1973

1970

28

Γ. Κόκοτος

Β

ΟΡΓ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1979

ΕΚΠΑ

Οργανική Χ.

1984

1980

29

Λ. Λαπατσάνης

Β

ΟΡΓ

Goethe U.

Χημεία

1968

Goethe U.

Οργανική Χ.

1970

1972

30

Σ. Παρασκευάς

Β

ΟΡΓ

 

Χημεία

         

31

Β. Ραγκούση

B

ΟΡΓ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1968

U. Paris Sud

 

1974

1975

32

Χ. Τζουγκράκη

Β

ΟΡΓ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1969

ΕΚΠΑ

Οργανική Χ.

1976

1969

33

Α. Βαλαβανίδης

Γ

ΟΡΓ

ΑΠΘ

Χημεία

1968

King’s College

Φυσική Οργανική Χ.

1978

1978

34

Κ. Δημητρόπουλος

Γ

ΟΡΓ

 

Χημεία

         

35

Μ. Ζουρίδου

Γ

ΟΡΓ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1971

ΕΚΠΑ

Οργανική Χ.

1984

1975

36

Β. Θεοδώρου

Γ

ΟΡΓ

 

Χημεία

         

37

Π. Μηνακάκη

Γ

ΟΡΓ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1976

ΕΚΠΑ

Οργανική Χ.

1983

1978

38

Σ. Μυλωνάς

Γ

ΟΡΓ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1968

ΕΚΠΑ

Οργανική Χ.

1977

1972

39

Ν. Φερδερίγος

Γ

ΟΡΓ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1969

ΕΚΠΑ

Χημεία

1973

1987

40

Κ. Φρούσιος

Γ

ΟΡΓ

ΕΚΠΑ

Χημεία

 

U. Paris Sud

Οργανική Χ.

   

41

Ν. Χατζηχρηστίδης

Α

ΒΙΟΜ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1966

Παν. Λιέγης

Χημεία

1971

1973

42

Ε. Καπλάνογλου

Β

ΒΙΟΜ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1963

ΕΚΠΑ

Βιομηχανική Χ.

1969

1963

43

Κ. Τουλούπης

Β

ΒΙΟΜ

 

Χημεία

         

44

Α. Ιωάννου

Γ

ΒΙΟΜ

ΕΚΠΑ

Φυσική

1975

ΕΚΠΑ

Χημεία

1984

1975

45

Μ. Λιούνη

Γ

ΒΙΟΜ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1975

ΕΚΠΑ

Βιομηχανική Χ.

1988

1976

46

Γ. Παπαδογιαννάκης

Γ

ΒΙΟΜ

Aachen Pol.

Χημική Μηχανική

1987

Aachen Pol.

Βιομηχανική Χ. & Πετροχημεία

1990

1997

47

Α. Σιακαλή

Γ

ΒΙΟΜ

ΕΚΠΑ

ΑΒΣΠ

Χημεία

Οικονομικά

1969

1980

ΕΚΠΑ

Βιομηχανική Χ.

1988

1973

48

Δ. Κωνσταντινίδης

Δ

ΒΙΟΜ

 

Χημεία

         

49

Μ. Πιτσικάλης

Δ

ΒΙΟΜ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1989

ΕΚΠΑ

Χημεία

1994

1998

50

Κ. Δημόπουλος

Α

ΤΡΟΦ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1971

     

1975

51

Κ. Γαλανοπούλου

Γ

ΤΡΟΦ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1971

ΕΚΠΑ

Βιοχημεία

1976

1977

52

Π. Μαρκάκη

Γ

ΤΡΟΦ

ΕΚΠΑ

Φαρμακευτική

1976

ΕΚΠΑ

Τοξικολογία Τροφίμων

1984

1990

53

Σ. Μαστρονικολή

Γ

ΤΡΟΦ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1968

ΕΚΠΑ

Χ. Τροφίμων

1974

1970

54

Μ. Μαυρή

Γ

ΤΡΟΦ

ΕΚΠΑ

Φαρμακευτική

 

ΕΚΠΑ

 

1977

 

55

Ε. Μελισσάρη

Γ

ΤΡΟΦ

ΕΚΠΑ

Φαρμακευτική

1969

ΕΚΠΑ

Χ. Τροφίμων

1978

 

56

Σ. Μηνιάδου

Γ

ΤΡΟΦ

ΕΚΠΑ

Φαρμακευτική

1969

ΕΚΠΑ

Χ. Τροφίμων

1977

 

57

Α. Σιαφάκα

Γ

ΤΡΟΦ

ΕΚΠΑ

Φαρμακευτική

1969

ΕΚΠΑ

Βιοχημεία

1976

1970

58

Κ. Μερτής

Α

ΑΝΟΡ

ΕΚΠΑ

Χημεία

         

59

Γ. Πνευματικάκης

Α

ΑΝΟΡ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1958

ΕΚΠΑ

Χημεία

1965

1959

60

Α. Γιαννόπουλος

Β

ΑΝΟΡ

ΕΚΠΑ

Χημεία

         

61

Μ. Σκούλλος

Β

ΑΝΟΡ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1971

   

1976

1972

62

Α. Τσατσάς

Β

ΑΝΟΡ

ΕΚΠΑ

Χημική Μηχανική

1966

Brown U.

 

1972

1975

63

Ε. Δασενάκης

Γ

ΑΝΟΡ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1977

ΕΚΠΑ

Χημεία

1990

1981

64

Μ. Καμαριωτάκη

Γ

ΑΝΟΡ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1969

ΕΚΠΑ

Ανόργανη Χ.

1983

1970

65

Α. Καραλιώτα

Γ

ΑΝΟΡ

ΑΠΘ

ΕΚΠΑ

Χημεία

Φαρμακευτική

1970

1977

ΕΚΠΑ

Ανόργανη Χ.

1983

1972

66

Σ. Κοΐνης

Γ

ΑΝΟΡ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1974

ΕΚΠΑ

Ανόργανη Χ.

1987

1978

67

Ι. Μαρκόπουλος

Γ

ΑΝΟΡ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1970

ΕΚΠΑ

Ανόργανη Χ.

1981

1973

68

Κ. Μεθενίτης

Γ

ΑΝΟΡ

ΑΠΘ

Χημεία

1981

U. de Lille

Χημεία

1985

1990

69

Χ. Μητσοπούλου

Γ

ΑΝΟΡ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1980

ΕΚΠΑ

Ανόργανη Χ.

1989

1981

70

Α. Πέτρου

Γ

ΑΝΟΡ

ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ

Χημεία

Βιολογία

1972

1980

ΕΚΠΑ

Ανόργανη Χ.

1978

1973

71

Δ. Σταμπάκη

Γ

ΑΝΟΡ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1970

ΕΚΠΑ

Ανόργανη Χ.

1982

1970

72

Κ. Χασάπης

Γ

ΑΝΟΡ

ΕΚΠΑ

Χημεία

1971

ΕΚΠΑ

Χημεία

1987

1973

73

Γ. Καλαντζής

Δ

ΑΝΟΡ

ΕΚΠΑ

Χημεία

         

Εργαστήρια:
ΑΝΑΛ: Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
ΦΥΣ: Εργαστήριο Φυσικοχημείας
ΟΡΓ: Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
ΒΙΟΜ: Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας
ΤΡΟΦ: Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων
ΑΝΟΡ: Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας